Főoldal Bejelentkezés Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Társaságról

 
Magyarország első közhasznú szervezete (1994)
 
Valljuk, hogy van más választás: a környezetbarát jövő felé az ökocímkés termékek és szolgáltatások használatával vezet az út. Az ökocímke garancia a minőségre és a hitelességre Magyarországon és az Unióban egyaránt.
 
A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. feladata a magyar Környezetbarát Termék védjegy   és az európai ökocímke rendszer hazai működtetése az alábbi jogszabályoknak megfelelően:

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (a Társaság jogelődje Környezetbarát Termék Kht.) végzi 1994. január 1-jétől Magyarország első közhasznú társaságaként a környezetkímélő termékek megkülönböztető megfelelőség-tanúsító rendszerének működtetését a 3325/1993. számú Kormányhatározat alapján.

A Társaság feladata a nemzeti-, valamint az Európai Unió környezetbarát termék minősítő-tanúsító intézményrendszereinek magyarországi működtetése, a 29/1997. (VIII.29.) számú KTM rendelet és a módosítását tartalmazó 9/2004. (V. 25.) számú KvVM rendelet, illetve a 83/2003. (VI. 7.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó uniós jogszabályok alapján.

Feladatok a nemzeti rendszerben


A Társaság feladata az alábbi részletezés szerinti tevékenységek ellátása a nemzeti rendszerben:
 • a minősítő-tanúsító rendszer működésének koordinálása;
 • új termékcsoportokra vonatkozó minősítési feltételek tervezetének kidolgozása, ennek során a szakmai szövetségek véleménynyilvánításának biztosítása, majd továbbítása az Értékelő és Minősítő Bizottság (továbbiakban Bizottság) részére;
 • a minősítési feltételrendszerek felülvizsgálatának szakmai előkészítése;
 • az Értékelő és Minősítő Bizottság elnöki és titkársági teendőinek ellátása, üléseinek összehívása és levezetése;
 • a pályázatok kiírása a védjegy használatának elnyerésére;
 • a minősítés iránt érdeklődők részletes tájékoztatása;
 • a pályázatok előkészítéséhez szükséges konzultációk biztosítása;
 • a pályázatok fogadása, szakértői vizsgálatának elkészítése és döntési javaslat kidolgozása;
 • a nyertes pályázóval a védjegyhasználati szerződés megkötése;
 • a védjegyhasználatra kötött szerződés teljesítésének ellenőrzése;
 • a minősítő-tanúsító rendszerrel kapcsolatos információk rendszeres közzététele
 • nyilvántartás vezetése a védjegyjogosultakról;
 • a környezetbarát termékminősítő rendszerrel kapcsolatos reklám, PR és marketing tevékenység megszervezése;
 • a Társaság szakmai működésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
 • részvétel a „Zöld Közbeszerzési” nemzeti akcióprogram kidolgozásában és végrehajtásában.

Feladatok az EU ökocímke rendszerében

Az Európai Közösség a 880/92 ECC rendelettel hozta létre a közösségi környezeti címke rendszert. A rendeletet és a hozzá kapcsolódó joganyagot valamennyi tagállam változtatás nélkül beépítette a saját jogrendjébe, ennek megfelelően az ökocímke rendszert minden tagállam kötelezően működteti.

A Társaság 1994-től kezdve folyamatosan figyelemmel kíséri az összes EU tagállam minősítő rendszerére vonatkozó információkat, amely tekintélyes mennyiségű német, angol vagy francia nyelvű információ nyomon követését és feldolgozását jelenti.

Szakértői tevékenység

A Társaság a következő területeken vállal szakértői feladatokat:

 • környezetvédelmi témákban tanulmányok készítése,
 • szakértői vélemények, bírálatok készítése,
 • szaktanácsadás,
 • előadások tartása,
 • közbeszerzési és egyéb pályázati felhívásokhoz a környezeti feltételek kidolgozása,
 • állami részfeladatokban szakértői tevékenység végzése és
 • a fentiekhez csatolható egyéb szakmai-szakértői tevékenység.

A tulajdonosi jogokat 2007. szeptember 25-étől az Állami Pénzügyi és Vagyonkezelő Rt, illetve 2008. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a szakmai felügyeletet a Földművelésügyi Minisztérium gyakorolja.

A gazdálkodás ellenőrzését az MNV Zrt. végzi, havi rendszerességgel.

Energia Klub Zöldövezet TársulásKlímabarát Otthon