A zöld épületek minősítése egy olyan rendszer, amely megmutatja, hogy egy ingatlan mennyire tekinthető fenntarthatónak. Az ezzel kapcsolatos teljesítmény mérése meghatározott szempontok alapján és módszerekkel történik. Ismerkedjünk most meg a zöld épületek minősítésével közelebbről!

 

A zöld épület minősítés fogalma

A minősítési rendszer egy nemzetközileg is elismert módszer, amely 2008-ban került megalkotásra az angol BRE (Building Research Establishment) által. A zöld épület minősítést épp ezért másnéven BREEA minősítésnek is nevezik. Alkalmas a különböző kereskedelmi- és lakáscélú ingatlanok és az egyéb, ettől eltérő irányú fejlesztések hatásainak mérésére.

Denkstatt BREEAM szolgáltatása szerint több követelménynek is meg kell felelnie egy ingatlannak, hogy zöld épületnek minősülhessen. 9 kategóriába sorolva adják meg azokat a szempontokat, amelyek alkalmasak a fenntarthatósági teljesítmény számítására. A zöld épületek követelményeit a hazai és nemzetközi előírásokkal összhangban alkották meg, segítve ezzel mind a tervezési, mind pedig a kivitelezési fázist.

A minősítés lépései

A zöld épületek vizsgálatát a tervezés és az építés során is elvégzik abban az esetben, ha új építésű projektről van szó. Ilyen esetekben tehát a felmérés két fázisban zajlik. Ha azonban egy már meglévő épület minősítéséről van szó, az egy lépésben, többnyire online történik és minden évben meg kell újítani.

A zöld épületek vizsgálata kapcsán több szereplő is bevonásra kerül. Mindenképpen szükség van egy ún. BREEAM minősítőre, aki nyomon követi a megfelelőséget, összeállítja a minősítési dokumentációt és be is nyújtja azt a minősítést végző felé. Ezen kívül ajánlott bevonni egy BREEAM tanácsadót is. Az ő szerepe a tervezési és a kivitelezési folyamat segítésére, valamint bizonyos BREEAM dokumentumok és speciális vizsgálatok elvégzésére korlátozódik.

 

A BREEAM vizsgálat témakörei

A zöld épületek minősítése során előre meghatározott jellemzőket vizsgálnak. Témakörei közé sorolható a menedzsment, az egészség és a közérzet, az energia, a közlekedés, a vízhasználat, az anyaghasználat, a hulladék, a területhasználat, valamint az ökológia és a szennyezés. Az említett területeket pontszámokkal értékelik. Mind a 9 témakörben akkor szerezhetők meg bizonyos pontszámok, ha sikerül teljesíteni a hozzá kapcsolódó követelményeket.

A zöld épületek minősítése során nemcsak kötelező, de választható előírások is meghatározásra kerültek. Ezeknek a teljesítése mérlegelhető az előzetesen megcélzott minősítési szint megszerzéséhez. A végső eredményt a témakörönkénti eredmények súlyozott átlaga adja.

A zöld épületek minősítésének 5 fokozata van. Lehet megfelelt, jó, nagyon jó, kiváló és kiemelkedő is. Ahogy arról már szó volt, új projektek esetén a vizsgálatot mind a tervezési, mind pedig a kivitelezési fázisban el kell végezni.

A BREEAM minősítésen kívül lehetőség van az ún. LEED minősítésre is, amely hazánkban a második legnépszerűbb, világszinten azonban a legelterjedtebb. Itt a kategóriák száma csupán 5, az elért eredmények pedig 4 fokozatban kerülnek meghatározásra.

A fenntarthatósági szempontok mérlegelésére, valamint az azoknak való megfelelés biztosítására kiválóan alkalmas a zöld épület minősítés. Amennyiben új építési projekt előtt áll, vagy már meglévő ingatlanját szeretné értékelni, végeztesse el az épület környezeti szempontokból történő vizsgálatát!